DELTA Fiber

Telecompartijen stappen naar ACM voor televisierechten Eredivisie

5 oktober 2023

Deel dit artikel via

WhatsApp
LinkedIn

Oproep aan clubs: neem geen definitief besluit hangende juridisch traject

Het consortium van telecompartijen heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd in te grijpen bij de onderhandse gunning van de Eredivisierechten. De exclusieve onderhandeling en een op handen zijnde deal tussen Eredivisie CV (ECV) en Disney/ESPN over de televisierechten van de Eredivisie zijn volgens het consortium (Delta Fiber, KPN, Odido en VodafoneZiggo) in strijd met het kartelverbod. De Eredivisieclubs bieden hun uitzendrechten gezamenlijk aan. Dat mag alleen als er een eerlijk en transparant biedingsproces plaats vindt (conform Nederlandse en Europese wetgeving). Om dit alsnog te bewerkstelligen heeft het consortium vandaag een handhavingsverzoek ingediend bij de ACM.

De ACM is gevraagd een inbreuk vast te stellen die bestaat uit de onderhandse gunning van de exploitatierechten aan Disney/ESPN. Hangende dit verzoek gaat het consortium ervan uit dat de clubs nog geen definitief besluit nemen ten aanzien van de kennelijk door de ECV uitonderhandelde deal met Disney/ESPN. Dat hebben de bedrijven eerder vandaag per brief ook aan de ECV en de Eredivisieclubs laten weten.

De ACM kan de clubs, ECV en Disney tot een transparant biedingsproces verplichten, in lijn met haar doelstelling: 'het beter laten werken van markten voor mensen en bedrijven'. Alle aansprekende competities in de Europese Unie wijzen de uitzendrechten voor het voetbal via een biedingsproces toe. Het is aan de ACM om te besluiten of zij ingrijpt op basis van haar eigen prioriteringscriteria.

Door de ACM is reeds in 2004 gecommuniceerd dat de verkoop van de voetbalrechten plaats dient te vinden door een “transparant en non-discriminatoir biedings- en gunningsprocedure” te volgen. Ook stelde de ACM indertijd dat “de methode waarmee diverse biedingen worden beoordeeld objectief, transparant en controleerbaar moeten zijn”.

Naast dit ACM traject, heeft het consortium de afgelopen maanden stappen gezet met betrekking tot de manier van samenwerking en financiële garanties, met het oog op verdergaande zekerheden voor de cubs. Eén ding staat daarbij voorop: het consortium is er nu en zal er ook na 1 juli 2024 zijn met haar gegarandeerde bod van 180 miljoen euro netto.

Eerdere stappen van het consortium

Na vele pogingen om met de clubs aan tafel te komen, heeft het consortium op 14 september jongstleden nogmaals via een brief aan de ECV gepoogd in gesprek te komen over de toekomstige exploitatie van de Eredivisierechten. Ook nu bleef de deur hermetisch gesloten.

Het consortium betreurt het zeer dat de ECV weigert serieus te praten over het eerste aanbod. “We kunnen alleen maar gissen wat de achterliggende reden is om dat te weigeren. We voelen ons dan ook genoodzaakt om de stap naar de ACM te zetten. Liever zitten we om tafel met ECV en de clubs, maar vooralsnog is ons nog geen enkele stoel aangeboden. Wij gaan ervan uit dat de clubs nu, hangende het handhavingsverzoek aan de ACM, geen definitieve besluiten nemen ten aanzien van die onderhandse gunning aan Disney”, aldus een woordvoerder van het consortium.