Maatschappelijke verbindingen dankzij het DELTA Fiber Fonds

Met snelle dataverbindingen en technologie bouwen we aan de toekomst van Nederland. Met het DELTA Fiber Fonds maken we dit ook mogelijk voor stichtingen en organisaties die een steuntje in de rug nodig hebben.

Over het fonds

Via het internet zijn we verbonden. Met onze omgeving, met anderen in ons land, zelfs wereldwijd. Waar DELTA Fiber actief is, willen we ook op maatschappelijk vlak bijdragen. Met een financiële bijdrage willen we digitaal ondersteunen waar dat nodig is.

Zo helpen we stichtingen en organisaties die in een opstartfase zitten of starten aan een nieuw project. Dit doen we met ondersteuning op het vlak van digitale middelen of voorzieningen. Denk aan laptop of tablets voor medewerkers of in bruikleen aan deelnemers. Wifi-punten voor goed bereik in het hele gebouw. Of een financiële vergoeding voor een internetverbinding via een DELTA Fiber-merk.

Donaties uit het fonds

Een donatie vanuit het DELTA Fiber Fonds bedraagt minimaal 500 en maximaal 5000 euro. Het te doneren bedrag wordt bepaald op basis van de grootte van het project en de maatschappelijk impact. Het beheer van het Fonds is in handen van DELTA Fiber Nederland B.V. en is privaat.

DELTA Zeeland Fonds

Het DELTA Fiber Fonds is in onze thuisprovincie bekend als het DELTA Zeeland Fonds.

Welke organisaties komen in aanmerking?

 • Organisaties, zonder winstoogmerk, zoals een vereniging of stichting.
 • Het project is gericht op de inwoners van een gebied waarin DELTA Fiber (grotendeels) actief is.

Bij het toewijzen van aanvragen, kijken we onder meer naar spreiding in doelgroep en regio’s in Nederland.

Hoe werkt het?

Voldoet het project aan de richtlijnen van het DELTA Fiber Fonds? Dan kun je een aanvraag doen. Hiervoor gelden een aantal criteria.

 • Het doel van de donatie is concreet en kent een heldere begroting.
 • Andere donaties voor ditzelfde doel worden kenbaar gemaakt.
 • Het verzoek is gericht op digitale middelen, waarbij duidelijk wordt omschreven waarvoor deze middelen worden gebruikt en door wie.
  • Financiering van een internetverbinding of andere digitale diensten (televisie, telefonie) via een merk van DELTA Fiber.
  • Netwerkvoorzieningen, zoals wifi-punten.
  • Computers, laptops, tablet of telefoons.
 • De donatie wordt gebruikt om een belangrijke verbetering of ontwikkeling te bewerkstelligen vanuit maatschappelijk oogpunt voor een brede doelgroep.

Logovermelding en publiciteit

Om ook andere initiatieven te wijzen op het DELTA Fiber Fonds, verwachten we na een donatie een logovermelding op de website en in communicatiemiddelen, zoals programmaboekjes, flyers, posters en e-mails naar deelnemers of bezoekers. Daarnaast bekijken we of een gezamenlijk persbericht naar lokale en/of regionale media over de donaties gewenst is.

Wat is er verder nodig?

Om de aanvraagprocedure helder en overzichtelijk te houden, hanteren we kaders voor de manier waarop een aanvraag wordt gedaan. Alle aanvragen die niet voldoen aan deze voorwaarden, worden (zonder tegenbericht) niet in behandeling genomen.

 • KvK-nummer en een uittreksel van inschrijving
 • IBAN-rekeningnummer
 • Aanvraagverzoek met motivering
 • Kopie statuten jaarverslag en meest recente jaarrekening
 • Projectplan of -concept
 • Gevraagd geldbedrag met begroting
 • PR- en marketingplan (bij middelgrote en grote projecten)

Wat ondersteunt het DELTA Fiber Fonds niet?

 • Projecten die in strijd zijn met algemene normen en waarden.
 • Projecten die in strijd zijn met het ondernemingsbeleid en de doelstellingen van DELTA Fiber.
 • Commerciële initiatieven.
 • Reguliere sport- en hobbyverenigingen.
 • Projecten met voldoende eigen financiële middelen.
 • Initiatieven van individuen.
 • Projecten van intermediaire partijen, zoals serviceclubs.
 • Projecten met een religieus karakter.
 • Projecten met een politiek karakter of projecten opgezet vanuit een overheidsinstelling.
 • Aanvragen voor het dekken van structurele exploitatietekorten of overheadkosten.

Aanvraag doen?

Je kunt je aanvraag doen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Zorg ervoor dat alle gevraagde informatie wordt meegestuurd.
Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.