DELTA Fiber

EQT en Stonepeak nieuwe eigenaren van DELTA Fiber

21 april 2022

Deel dit artikel via

WhatsApp
LinkedIn

De overname van DELTA Fiber door EQT Infrastructure en Stonepeak is succesvol afgerond. DELTA Fiber is in de afgelopen jaren de snelste groeier op de landelijke glasvezelmarkt geworden en heeft de ambitie om in 2025 een kwart van de Nederlandse adressen toegang te bieden tot zijn glasvezelnetwerk.

Sinds 2017 was EQT Infrastructure al eigenaar van DELTA Fiber. In de nieuwe opzet hebben EQT Infrastructure en Stonepeak een gedeeld belang in DELTA Fiber. Hiermee is DELTA Fiber ondergebracht bij twee kapitaalkrachtige investeerders. Naast financiële draagkracht bieden de investeerders ook een brede expertise op het gebied van glasvezelinfrastructuren.

Marco Visser, CEO DELTA Fiber: “De afgelopen jaren hebben we onze ambities waargemaakt. DELTA Fiber is nu de snelst groeiende speler op de Nederlandse telecommarkt. Samen met onze 1200 medewerkers kijk ik uit naar de volgende fase van groei. In 2025 willen wij 25 procent van Nederland hebben aangesloten op ons glasvezelnetwerk.”

EQT en Stonepeak richten zich wereldwijd op het aanleggen van nieuwe glasvezelnetwerken waarover telecomdiensten worden aangeboden aan consumenten en bedrijven. Samen bieden ze DELTA Fiber een stevig fundament om door te groeien en de ambities voor de komende jaren te realiseren.

Over DELTA Fiber

DELTA Fiber is een van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Het netwerk van DELTA Fiber bereikt inmiddels bijna 1 miljoen huishoudens en bedrijven en groeit maandelijks met zo’n 30.000 glasvezelaansluitingen. De ambitie van DELTA Fiber is om zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven toegang te bieden tot een snelle internetverbinding en te groeien naar 2 miljoen aansluitingen in 2025.

DELTA Fiber is eigendom van de investeringsmaatschappijen EQT en Stonepeak. Onder de merken DELTA en Caiway levert het bedrijf internet met gigabitsnelheden, interactieve tv en vaste en mobiele telefonie aan zowel consumenten als bedrijven. Bij DELTA Fiber werken meer dan 1200 medewerkers.

DELTA Fiber is nu de snelst groeiende speler op de Nederlandse telecommarkt. Samen met onze 1200 medewerkers kijk ik uit naar de volgende fase van groei.
Marco Visser, CEO DELTA Fiber
System.AggregateException: One or more errors occurred. (Error converting value "["eqt"]" to type 'System.String[]'. Path '', line 1, position 11.)
 ---> Newtonsoft.Json.JsonSerializationException: Error converting value "["eqt"]" to type 'System.String[]'. Path '', line 1, position 11.
 ---> System.ArgumentException: Could not cast or convert from System.String to System.String[].
  at Newtonsoft.Json.Utilities.ConvertUtils.EnsureTypeAssignable(Object value, Type initialType, Type targetType)
  at Newtonsoft.Json.Utilities.ConvertUtils.ConvertOrCast(Object initialValue, CultureInfo culture, Type targetType)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.EnsureType(JsonReader reader, Object value, CultureInfo culture, JsonContract contract, Type targetType)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.EnsureType(JsonReader reader, Object value, CultureInfo culture, JsonContract contract, Type targetType)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateValueInternal(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent)
  at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType)
  at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, Type type, JsonSerializerSettings settings)
  at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject[T](String value, JsonSerializerSettings settings)
  at Umbraco.Cms.Core.PropertyEditors.ValueConverters.TagsValueConverter.ConvertSourceToIntermediate(IPublishedElement owner, IPublishedPropertyType propertyType, Object source, Boolean preview)
  at Umbraco.Cms.Core.Models.PublishedContent.PublishedPropertyType.ConvertSourceToInter(IPublishedElement owner, Object source, Boolean preview)
  at System.Lazy`1.ViaFactory(LazyThreadSafetyMode mode)
  at System.Lazy`1.ExecutionAndPublication(LazyHelper executionAndPublication, Boolean useDefaultConstructor)
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.<.ctor>b__7_1()
  at System.Lazy`1.ViaFactory(LazyThreadSafetyMode mode)
  at System.Lazy`1.ExecutionAndPublication(LazyHelper executionAndPublication, Boolean useDefaultConstructor)
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at Umbraco.Extensions.PublishedPropertyExtension.Value[T](IPublishedProperty property, IPublishedValueFallback publishedValueFallback, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Umbraco.Extensions.PublishedElementExtensions.Value[T](IPublishedElement content, IPublishedValueFallback publishedValueFallback, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.RelatedNewsOverviewEditor.get_Tags() in D:\DFN_BuildAgent_1\_work\6\s\Source\DeltaFiber.Web.DeltaFiber.UI\umbraco\models\RelatedNewsOverviewEditor.generated.cs:line 73
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_DocTypeGridEditor_relatedNewsOverviewEditor.ExecuteAsync() in D:\httpdocs\sites\www.deltafiber.nl\Views\Partials\grid\editors\DocTypeGridEditor\relatedNewsOverviewEditor.cshtml:line 14
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor.ExecuteAsync() in D:\httpdocs\sites\www.deltafiber.nl\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in D:\httpdocs\sites\www.deltafiber.nl\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11